SLIM: samen leren is meer!

Wat leren nieuwe inzichten uit de neurobiologie, de epigenetica en andere takken van wetenschap ons? Ons antwoord: eerst de relatie, dan de prestatie.

DrieS kijkt naar leerprocessen op basis van het natuurlijk leer- of intelligentievermogen. Daarbij baseren wij ons op recente neurobiologische inzichten die ons leren dat minstens 50 procent van ons intelligentievermogen maakbaar is. Met andere woorden: de leerervaring en -opbrengst is sterk afhankelijk van de leeromgeving: collega’s, leraren, docenten, managers, cultuur, etc.

Publicaties en infobrieven

Jeelo

In het basisonderwijs werkt drieS samen met Jeelo aan de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en de Jeelo-community.

DrieS-onderwijskundigen vervullen binnen Jeelo verschillende rollen, zoals community manager, begeleider van ervaringsgroepen en onderwijsontwikkelaar. Daarnaast kunnen scholen drieS inhuren als experts voor support op maat op school. Meer over Jeelo.

Contact ...

Wat wij doen