SLIM: samen leren is meer!

Wat leren nieuwe inzichten uit de neurobiologie, de epigenetica en andere takken van wetenschap ons? Ons antwoord: eerst de relatie, dan de prestatie.

DrieS kijkt naar leerprocessen op basis van het natuurlijk leer- of intelligentievermogen. Daarbij baseren wij ons op recente neurobiologische inzichten die ons leren dat minstens 50 procent van ons intelligentievermogen maakbaar is. Met andere woorden: de leerervaring en -opbrengst is sterk afhankelijk van de leeromgeving: collega’s, leraren, docenten, managers, cultuur, etc.

Publicaties en infobrieven

Contact …

Wat wij doen