Uw organisatie voorbereid op de toekomst!

Hoe creëer je een organisatie die zich snel aanpast aan de wensen en eisen van de omgeving? Die een effectieve rol kan blijven spelen, nu en in de toekomst? Een organisatie waar visie en beleid vanaf de werkvloer tot stand komen?

DrieS helpt u graag bij het in kaart brengen van de uitdagingen voor uw organisatie. Bijvoorbeeld bij het formuleren van een visie op leren, het vormgeven van een strategisch opleidingsplan, het ontwikkelen van toekomstbestendige beroepsprofielen of het realiseren van de visie. Altijd in samenwerking met u en uw organisatie.

Contact ...

 

duurzame inzetbaarheid | kennismanagement | lerende organisatie | return on investment | strategisch opleiden / functie- en taakonderzoek | het onderwijs van morgen | curriculum ontwerp | organisatie- en personeelsbeleid