Stichting VDKV – achtergrond

De stichting VDKV was (tot opheffing per 1/1/2018) een samenwerkingsverband van drie oud-studenten: Marc van Dijk, Theo de Keulenaar en Jacques Verwater. Naast en ter ondersteuning van hun beroepsleven studeerden de drie onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht en onderwijssociologie aan de Universiteit van Leiden.

Full time werken op hoog landelijk niveau en daarnaast studeren gingen bij alle drie hand in hand. Ze studeerden samen en de daarbij opgebouwde verbondenheid blijft ook na hun afstuderen bestaan. Zo komen ze nu al meer dan veertig jaar maandelijks bij elkaar voor reflectie en studie. Ze wisselen bestuurlijke en onderwijskundige ervaringen uit en pakken problemen aan op het gebied van onderwijsbeleid, onderwijsondersteuning en zorg aan kansarmen.

Levenlang leren

Na voltooiing van hun officiële beroepsleven formaliseerden de drie studievrienden in 1998 hun jarenlange samenwerking in de Stichting VDKV. In dat verband boden zij sinds begin deze eeuw op non-profit basis ondersteuning aan onderwijsinstellingen en -organisatie, in het bijzonder aan die instellingen en organisaties die zich belasten met de zorg voor kansarmen.

Eind 2012 is Patricia Antersijn (drieS partner) aangesloten om het gedachtegoed te waarborgen. De focus van de Stichting VDKV lag op grensoverschrijdende problemen. Bevordering van kwaliteit, professionaliteit en vooral ook van sociale innovatie in het onderwijs zijn daarbij steeds de leidende motieven. Sinds de oprichting in 1998 heeft de Stichting VDKV aan uiteenlopende projecten deelgenomen, tal van studies verricht, en deze in de vorm van notities, adviezen of papers uitgebracht.

De Stichting VDKV is opgeheven per 1/1/2018. Indien u contact wilt met de heren van Dijk, Keulenaar en Verwater, kunt u contact opnemen met Patricia Antersijn.