Deel II Cultiveren van intelligenties – van theorie naar praktijk

Gratis Deel II (PDF, 8 MB): SLIM_Deel II

Samenvatting Deel I en II    Persbericht Deel II    Deel I

Onderwijs vormt je intelligentie en bepaalt je leervermogen

Deel II Cultiveren van intelligenties - van Theorie naar PraktijkStel dat je weet dat het brein van je leerlingen of studenten ‘full speed’ in ontwikkeling is totdat ze ongeveer vijfentwintig jaar zijn. Stel ook dat je weet dat die ontwikkeling één op één verbonden is met de groeikracht van hun intelligentievermogens. En stel ten slotte dat je weet dat de kwaliteit van die groeikracht en daarmee het niveau van hun intelligentie substantieel wordt bepaald door het onderwijs dat ze krijgen. Is het dan niet
belangrijk je af te vragen hoe het onderwijs hieraan vormgeeft? Of vorm zou moeten geven?

Het onderwijs staat niet stil bij wat intelligentie eigenlijk is, en hoe dit zich ontwikkelt. Als dat wel het geval is, dan komt het meestal – bijvoorbeeld bij vragen rondom hoogbegaafdheid – niet veel verder dan het veelgebruikte, maar vage en volstrekt ontoereikende begrip IQ.

Naar een nieuwe kijk op intelligenties

Nieuwe (neurologische) inzichten dwingen om anders aan te kijken tegen begrippen als ‘intelligentie’ en ‘leren’, en de ontwikkeling daarvan. Vandaar de hoofdtitel van deze studie: ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’. We zien het onderwijs vooral als een instituut dat zorg draagt voor een optimale ontwikkeling van intelligentievermogens.

In Deel I: ‘Cultiveren van Intelligenties; Zorgplicht van het Onderwijs’ onderbouwden we, zowel vanuit de neurowetenschappen als vanuit leertheorieën en de onderwijspraktijk onze stelling dat intelligentie iets is van onze biologie, iets van onze geest en vooral ook iets van onze omgeving. We concludeerden dat de leef- en leeromgeving en onze reactie daarop, van cruciaal belang zijn. Dit (empirische) gegeven vraagt dringend om aandacht. Het onderwijs heeft docenten nodig die niet alleen verstand hebben van hun vakspecialismen, maar ook verstand van hoe je met de intelligentievermogens van leerlingen of studenten om moet gaan én hoe je deze het best kunt ontwikkelen.

Deel II: van theorie naar praktijk

In Deel II: ‘Cultiveren van Intelligenties, Van Theorie naar Praktijk’ geven we een raamwerk met praktische denkmodellen, aanbevelingen en tips. We sluiten aan bij het natuurlijke leren zoals we dat vanaf onze geboorte kennen, en belichten mogelijkheden om vanuit de school dat authentieke leren te versnellen.

Verwacht geen kant en klare oplossingen. Scholen maken hun eigen keuzes en bouwen naar omstandigheden en mogelijkheden ook een eigen visie op hoe ze aan de slag willen gaan met het concept ‘Cultiveren van Intelligenties’.

Samen leren is meer (s.l.i.m.)

Boeken bestellen of (gratis) downloaden

Infobrieven

Achtergrond, over Stichting VDKV

    Wat wil je bestellen?
    De boeken kosten €29,50 per stuk (€35,00 incl. verzendkosten)

    Door op de knop hieronder te klikken verstuurt u een e-mail aan ons. Wij gebruiken deze informatie alleen om u van dienst te kunnen zijn. Lees hier over uw gegevens bij drieS.