Deel I Cultiveren van intelligenties – Zorgplicht van het onderwijs

Gratis Deel I (PDF, 3,5 MB): Deel I – Cultiveren van Intelligenties

Samenvatting Deel I en II    Persbericht Deel I    Deel II

Deel I Cultiveren van intelligenties - Zorgplicht van het onderwijs

Is het niet vreemd dat we in het onderwijs dagelijks lesgeven zonder te beseffen dat we bezig zijn met het vormen van intelligentievermogens? En is het in dat licht niet vreemd dat we in het onderwijs niet weten wat we eigenlijk onder ‘intelligentie’ zouden moeten verstaan? Gewoonlijk staan we daar in het onderwijs niet bij stil. En als we dat wel doen – bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom hoogbegaafdheid – dan komen we meestal niet veel verder dan het vage en ontoereikende begrip IQ.

Leven is leren

Door te leven ontwikkelen we voortdurend onze intelligentievermogens. De hele schoolperiode is dan ook cruciaal voor de ontwikkeling van onze intelligentie. In die periode is ons brein ‘full speed’ in ontwikkeling. Conclusie: het intelligentieniveau dat we in ons leven bereiken, wordt in hoge mate bepaald door het onderwijs. Als we dit weten moeten we ons dan niet afvragen hoe we zo goed mogelijk vorm kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid op dit gebied? Wat doen we goed? Of waar worden leerlingen of studenten – soms voor hun leven – de dupe van het feit dat we geen antwoorden hebben? Denk hier niet alleen aan drop-outs, of aan verkeerde schoolkeuzes, maar ook aan talentvolle leerlingen of onderpresteerders die niet of niet voldoende aan hun trekken komen. De antwoorden op deze vragen zal het onderwijs zelf moeten genereren. De studie ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’ kan daarbij behulpzaam zijn.

Deel I: wetenschappelijke onderbouwing

In Deel I: ‘Cultiveren van Intelligenties; Zorgplicht van het Onderwijs’ hebben we een omvangrijke hoeveelheid literatuur verwerkt. Niet alleen om de ‘zorgplicht’ wetenschappelijk te onderbouwen, maar ook om perspectieven te bieden aan degenen die voor de invulling van die plicht verantwoordelijk zijn: onderwijsinstellingen en docenten. De studie van Deel I mondt uit in een nieuwe kijk op het begrip intelligentie. De huidige invulling deugt niet of is in ieder geval niet deugdelijk genoeg.

Samen leren is meer (s.l.i.m.)

Boeken bestellen of (gratis) downloaden

Infobrieven

Achtergrond, over Stichting VDKV

    Wat wil je bestellen?
    De boeken kosten €29,50 per stuk (€35,00 incl. verzendkosten)

    Door op de knop hieronder te klikken verstuurt u een e-mail aan ons. Wij gebruiken deze informatie alleen om u van dienst te kunnen zijn. Lees hier over uw gegevens bij drieS.