Samen leren is meer

drieS hanteert een kijk op de kwaliteit van leren waarbij het draait om aandacht voor leerprocessen op basis van het natuurlijk leer- of intelligentievermogen.

Daarbij baseren wij ons op recente neurobiologische inzichten die ons leren dat minstens 50 procent van ons intelligentievermogen maakbaar is. Met andere woorden: de leerervaring en -opbrengst is sterk afhankelijk van de leeromgeving: collega’s, leraren, docenten, managers, cultuur, etc. Eerst de relatie, dan de prestatie.

Op school

De hele schoolperiode is cruciaal voor de ontwikkeling van onze intelligentie. Ons brein is dan ‘full speed’ in ontwikkeling. Onder ‘ideale omstandigheden’ kunnen leerlingen hun kennis gebruiken om nieuwe kennis op te bouwen en zo steeds ‘intelligenter’ te worden. ‘Ideale omstandigheden’ zijn er als docenten hun leerlingen of studenten niet alleen bekwamen in theorie en praktijk, maar ook op sociaal en creatief vlak. De professionele expertise van de docent maakt hierbij het verschil.

De constatering dat de omgeving cruciaal is voor ontwikkeling van leerlingen, meer nog dan inhoud, stelt aanvullende eisen aan de didactische leeromgeving, inzet en vakbekwaamheid van de docent.

In organisaties

Om toekomstbestendig te zijn is het voor organisaties cruciaal dat ze flexibel kunnen reageren op de steeds snellere ontwikkelingen en veranderende behoeften binnen de maatschappij. Dit vergt van een organisatie dat ze voortdurend signaleert, uitprobeert en leert in een open en sociaal emotioneel veilige cultuur.

Voor organisaties betekent de constatering dat de omgeving cruciaal is voor ontwikkeling van mensen, dat aanvullende eisen gesteld moeten worden aan de werkomgeving, omgangsvormen, organisatiecultuur en inzet en bekwaamheid van managers en bestuurders.

Conclusie

We zijn toe aan een nieuwe kijk op intelligentie als oorsprong van leren. De huidige blik is te beperkt en te eenzijdig gericht op het vage en ontoereikende IQ.

In het schoolsysteem zien we uitval van mensen die juist nodig zijn voor de toekomst van de maatschappij. Organisaties lopen talenten mis die uitvallen in huidige selectieprocedures of verlamd raken binnen huidige organisatieculturen.

Als we deze inzichten serieus nemen betekent dit dat het onderwijs oog moet krijgen voor het gegeven dat intelligentie van onze kinderen te ontwikkelen is.

In organisaties moet op een andere manier gekeken worden naar de vormgeving van de werkomgeving; niet alleen de fysieke werkomgeving maar ook de sociaal-emotionele-, organisatorische- en de faciliterende werkomgeving.

Steeds met als uitgangspunt het fundamentele evolutionaire gegeven ‘leven is leren’.