3 09, 2018

Professionaliseren van de bedrijfsopleidingen

Door |2018-09-06T19:52:17+02:003 september 2018|

Klantvraag

Hoe kan de organisatie de ondersteuning van medewerkers zo inrichten dat ze optimaal hun werk kunnen doen en kunnen leren? Just in time & just in place, op een eigentijdse manier en passend bij de individuele behoefte van de medewerker?

Aanpak

Inventariseren van niet uitgesproken ideeën over leren en deze formuleren in een gedragen visie op leren […]

3 09, 2018

Maatwerk teamworkshop om inefficiënte patronen zichtbaar te maken en kwaliteiten meer te benutten

Door |2018-09-06T19:54:06+02:003 september 2018|

Klantvraag

Gemeente Haarlem, team RMC is als team in ontwikkeling om meer zelf organiserend te worden. Binnen deze context hebben ze de vraag neergelegd om voor het team een ‘teaser’ workshop van maximaal een halve dag te verzorgen die de patronen, die effectiever werken in de weg lijken te staan, zichtbaar te krijgen en te doorbreken.

Aanpak

Kennismakingsworkshop […]

7 02, 2015

Deelprojectleider en adviseur Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Door |2018-09-03T11:34:23+02:007 februari 2015|

Klantvraag

Doorbraakproject Onderwijs en ICT, uitgevoerd in opdracht van de PO-Raad, de VO-Raad, de ministeries OCW en EZ, heeft als doel de hindernissen weg te nemen die gepersonaliseerd leren in het primair en voortgezet onderwijs in de weg staan. ICT is aanwezig in het onderwijs, maar nog niet […]

7 02, 2013

Visie op leren en ontwikkelen en implementatie ICT leerinfrastructuur

Door |2018-09-03T11:36:06+02:007 februari 2013|

Klantvraag

De BelastingdienstAcademie werkt voor alle bijna 30.000 medewerkers van de Belastingdienst, én steeds meer voor andere Rijksambtenaren. Bovendien kenmerkt de Belastingdienst zich als een organisatie waar door politieke en historische ontwikkelingen de afgelopen jaren weinig verloop is geweest. Een grote instroom van nieuwe medewerkers is op gang gekomen en is het personeelsbeleid van de Belastingdienst […]

7 02, 2012

Politieonderwijs 2.0

Door |2018-09-06T10:39:47+02:007 februari 2012|

Klantvraag

De Politieacademie is in 2012 landelijk begonnen met het invoeren van een nieuwe vorm van onderwijs, het Politieonderwijs 2.0.
Om de agenten in opleiding beter voor te bereiden op hun taken in de praktijk, is gekozen voor een onderwijsopzet volgens de leerlijnen van Ploegman en de Bie. Dit vraagt van de organisatie en de docenten een […]