7 09, 2018

Ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen

Door |2018-09-07T13:16:55+02:007 september 2018|

Klantvraag

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  heeft aan drieS gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van keuzedelen en kwalificatiedossiers. Vanwege fluctuaties in de vraag heeft SBB geregeld extra onderwijskundige ondersteuning nodig.

Aanpak

SBB en drieS hebben een raamovereenkomst afgesloten voor de invulling van de benodigde onderwijskundige ondersteuning. De keuzedelen en kwalificatiedossiers worden ontwikkeld […]

3 09, 2018

Realiseren toekomstbestendige organisatie

Door |2019-03-06T14:15:58+01:003 september 2018|

Klantvraag

Begeleid bestuur, directie en P&O bij de fusie tussen twee kennisinstellingen voor het beroepsonderwijs naar een toekomstbestendige, wendbare organisatie

Aanpak en resultaat

We hebben samen met het bestuur en de recent benoemde directie de toekomst verkend en in kaart gebracht welke toegevoegde waarde, processen, klanten en relaties van cruciaal belang zijn. Daarna hebben we samen met beschikbare […]

8 02, 2017

Faciliteren organisatieverandering; hernieuwde rollen voor bestuur en uitvoerend team om marktpositie te versterken

Door |2018-09-06T20:00:20+02:008 februari 2017|

Klantvraag

Ondersteun het bestuur en de medewerkers van het KWC-uv in het groeien naar een nieuwe organisatievorm door taken van de vorige manager in projectvorm op te pakken zodat het bestuur de vrijheid heeft om taken te gaan verschuiven naar de medewerkers toe. Daarnaast is er expliciet de vraag om te ondersteunen bij markverkenning, versterking positie […]

8 02, 2017

Onderwijskundige ondersteuning bij de ontwikkeling en invoering van een nieuw opleidingsmodel

Door |2018-09-06T20:01:20+02:008 februari 2017|

Klantvraag

Vul het projectteam SENS/VAPRO aan met onderwijskundige expertise en ervaring bij de ontwikkeling en invoering van een nieuw opleidingsmodel binnen VAPRO, gebaseerd op de leerlijnen van De Bie en Ploegman.

Aanpak

DrieS is na het adviesrapport ‘herontwerp opleidingmodel’ op de rijdende trein gesprongen. Naast het direkt ontwikkelen van formats voor de vormgeving van het nieuwe opleidingsmodel heeft […]

7 02, 2017

Nieuwe kwalificatiedossiers voor de groene sector

Door |2018-09-04T10:24:12+02:007 februari 2017|

Klantvraag

Dries is gevraagd kwalificatiedossiers te ontwikkelen op basis van het nieuwe format van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Het project

Bij het kenniscentrum Aequor ontwikkelen we een aantal kwalificatiedossiers voor de groene sector. Omdat er vanuit de SBB een nieuw format is ontwikkeld, moeten de huidige dossiers worden herzien en indien mogelijk worden samengevoegd. Het werk […]

7 02, 2015

KOC

Door |2017-03-13T21:27:39+01:007 februari 2015|

Klantvraag

Het kenniscentrum voor de uiterlijke verzorging vraagt drieS een projectleider en ontwikkelaars te leveren voor de herziening van de landelijke kwalificatiestructuur.

Aanpak

De onderwijskundigen van drieS worden onder andere ingezet bij de volgende activiteiten:

  • Ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor de Uiterlijke Verzorging en gerelateerde producten.
  • Voorbereiden van bijeenkomsten van (paritaire) commissies en ondersteunen van (paritaire) commissies bij besluitvorming.

Resultaat

Kwalificatiedossiers […]