Strategisch kijken naar leren en opleiden in de zorg

Klantvraag

Als onderdeel van de kwaliteitsagenda “Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg” wil de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voor haar leden een Leergang strategisch opleidingsbeleid organiseren. VGN vraagt drieS om deze leergang te ontwikkelen en te verzorgen.

Aanpak

Op basis van haar ervaringen met strategisch opleiden in de zorg, o.a. bij het Medisch Centrum Leeuwarden, ontwikkelt drieS een leertraject Strategisch Opleidingsbeleid. De Leergang omvat 7 bijeenkomsten waarin deelnemers met elkaar thema’s uitdiepen en aan de slag gaan met het maken van een strategisch opleidingsplan voor hun eigen gehandicaptenzorgorganisatie. In de leergang worden fysieke bijeenkomsten afgewisseld met individueel leren en werken, webinars, op de eigen werkplek leren, sparren met collega’s, uitwerken van opdrachten en leren in leergroepen. De leergang is een voorbeeld van het nieuwe leren.

drieSers

Ingrid Zemmelink
Barbara Ponsteen
met ondersteuning van Marieke Bolk uit het netwerk van drieS