Zorgverleners competent in het omgaan met agressie

Klantvraag

Zorgverleners hebben nog te vaak te maken met agressie en geweld. De overheid wil met het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ de implementatie van beleid tegen agressie in de praktijk van zorginstellingen bevorderen. Het Actieplan is een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg (6 zorgbranches) en het ministerie VWS.

Het Actieplan omvat verschillende deelprojecten, onder andere de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ en het deelproject Scholing. De uitvoeringsinstantie CAOP heeft drieS gevraagd om het deelproject Scholing verder uit te werken.

Aanpak

Het deelproject Scholing is erop gericht om (aankomende) zorgverleners competent(er) te maken in het voorkomen van en omgaan met (uitingen van) agressie. Om dit te bereiken, is in 2015 en 2016 gewerkt aan:

  • Het opstellen van basiscompetenties met betrekking tot het voorkomen van en omgaan met (uitingen van) agressie
  • Het enthousiasmeren en betrekken van onderwijs- en zorginstellingen hierbij
  • Het checken op en adviseren over inbrengen van de basiscompetenties in de initiële zorg- en sociaal agogische opleidingen (op mbo-, hbo- en wo niveau)
  • Het inventariseren/ontwikkelen en ontsluiten van leer- en toetsmiddelen/leerinterventies passend bij de basiscompetenties
  • Het delen van resultaten: informeren van onderwijs- en zorginstellingen over basiscompetenties en beschikbaar onderwijsmateriaal

drieSers

Barbara Ponsteen en Ingrid Zemmelink met ondersteuning van Marieke Bolk uit het netwerk van drieS