Ons werk, categorie: kenniscentrum
VAPRO 2017-02-08T10:31:08+00:00

VAPRO

Klantvraag

Dries is gevraagd onderwijskundige ondersteuning te bieden aan het projectteam SENS/VAPRO bij de ontwikkeling en invoering van een nieuw opleidingsmodel binnen VAPRO, gebaseerd op de leerlijnen van De Bie en Ploegman.

Aanpak

DrieS is na het adviesrapport ‘herontwerp opleidingmodel’ op de rijdende trein gesprongen. Naast het direkt ontwikkelen van formats voor de vormgeving van het nieuwe opleidingsmodel heeft drieS de interne onderwijskundigen en inhoudsdeskundigen verder bekend gemaakt met de leerlijnen van de Bie en Ploegman en wat dit betekent voor het ontwerp van de opleiding.

Samen met de interne onderwijskundigen en inhoudsdeskundigen worden de formats verder ingevuld en op maat gemaakt voor de situatie binnen VAPRO. Stimuleren van bundeling van verschillende expertises in het gezamenlijk ontwerpen/ontwikkelen speelt hierbij een belangrijke rol. Ideeën ontstaan vanuit ervaring van de verschillende inhoudelijke en onderwijskundige experts, krijgen door kruisbestuiving een praktische plek in het nieuwe opleidingsmodel.

De klant krijgt hierdoor niet alleen een nieuw opleidingsmodel waarmee zij haar onderscheidende rol in de markt kan blijven waarmaken, maar ook een gedragen verandering binnen de organisatie en interne expertise om het nieuwe opleidingsmodel verder te implementeren, verfijnen en desgewenst uit te bouwen in de toekomst.

Resultaat

Een volledig ontworpen pilot module op operator niveau A en B, uitvoering van de pilot, evaluatie en rapport met aanbevelingen. Daarnaast verschillende formats voor het verder ontwikkelen van de overige modules (leerplan, opdrachten, handleidingen, lesbrieven, digitale schil, toetsing en examinering). Gedragen verandering door de organisatie.

DrieSers

Patricia Antersijn