Realiseren toekomstbestendige organisatie

Klantvraag

Begeleid bestuur, directie en P&O bij de fusie tussen twee kennisinstellingen voor het beroepsonderwijs naar een toekomstbestendige, wendbare organisatie

Aanpak en resultaat

We hebben samen met het bestuur en de recent benoemde directie de toekomst verkend en in kaart gebracht welke toegevoegde waarde, processen, klanten en relaties van cruciaal belang zijn. Daarna hebben we samen met beschikbare inhoudsdeskundigen uit de organisatie alle bedrijfsprocessen geclusterd naar wendbare functies, teams en afdelingen. Als laatste hebben we team P&O geholpen bij de werving en selectie van voldoende kwaliteit en capaciteit aan personeel voor de vacatures in de nieuwe organisatie.

In deze opdracht hebben we voorzien in een fulltime adviseur/projectleider voor bestuur, directie en P&O. Daarnaast hebben we expert-adviseurs ingezet bij het opzetten van kwaliteitsmanagement/ISO-certificering en bij het realiseren van een nieuwe geharmoniseerde beloningsstructuur en een arbeidsvoorwaarden reglement.

(Voormalig) drieSer

Marco Reisinger