Nieuw onderwijs ontwikkelen, hoe doe je dat?

Klantvraag

De Dutch HealthTec Academy wil naast BBL opleidingen ook BOL opleidingen gaan aanbieden. DHTA vraagt een aantal onderwijskundigen van drieS om een onderwijsconcept, waarin integrale opdrachten centraal staan, uit te werken, onderwijsteams te begeleiden om hiermee te werken en de benodigde onderwijsmaterialen met hen te ontwikkelen. Daarnaast vraagt DHTA docenten te begeleiden bij de herontwerp van een aantal lopende BBL-opleidingen.

Aanpak

Met de onderwijsteams zijn de bestaande BBL opleidingen omgezet naar de BOL-variant en zijn bestaande BBL-opleidingen aangepast. Onze aanpak bestond uit het opstellen van een visie op onderwijs, het opzetten van een grof ontwerp voor de opleidingen en het tot in detail uitwerken van de leerjaren en perioden. Dit in nauwe samenwerking met docenten, leerlingbegeleiding en het management.

Resultaat

Vanaf 1 september 2017 kunnen studenten bij DHTA kiezen uit een BBL of BOL opleiding. De benodigde onderwijsmaterialen zoals studiewijzers, toetsen en opdrachten liggen klaar en de onderwijsteams zijn voorbereid op dit nieuwe type student en deze nieuwe vorm van onderwijs.

drieSers

Barbara Ponsteen
Marlies Wannet
Ingrid Zemmelink

in samenwerking met onderwijskundigen vanuit NetOO