Herziening beroepscompetentieprofielen

Klantvraag

Het Sectorinstituut Transport & Logistiek  heeft aan drieS gevraagd om mee te werken aan de herziening van de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor de beroepen Chauffeur goederenvervoer, Planner Transport en Logistiek medewerker. Deze BCP’s kunnen gebruikt worden voor de Branchekwalificatiestructuur T&L en zijn een brondocument voor kwalificatiedossiers en opleidingen in het mbo.

Aanpak

drieS heeft met gebruikmaking van onderzoeken van het Sectorinstituut een actualiteitsanalyse opgesteld en deze voorgelegd aan de inhoudsdeskundigen. Daarop is besloten dat er voldoende aanleiding was om de beroepscompetentieprofielen te herzien. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van het door het Sectorinstituut opgestelde format.

Resultaat

De BCP’s Chauffeur goederenvervoer, Planner transport en Logistiek medewerker niveau 2 zijn herzien.

drieSers

Annemarieke Broenink