Digitaal leermateriaal voor theorie- en praktijklessen

Klantvraag

Help de nieuwe School voor Autospuiten en Schadeherstel bij het maken van digitaal leermateriaal voor de BBL. Het gaat daarbij om leermateriaal voor 1 dag per de week: leermateriaal voor de theorielessen en leermateriaal voor de praktijklessen.

Aanpak

In 2016 wordt eerst een pilot gedraaid waarbij de eerste lessen in april gebruikt worden. drieS begeleidt samen met Innowijs de pilot, organiseert inspiratiesessies voor docenten en ontwikkelt een digitale omgeving. Ook wordt digitaal lesmateriaal gemaakt voor de theorie- en praktijklessen met bijbehorende lesbrieven voor docenten. Het digitale lesmateriaal bevat veel beeldmateriaal, animaties en filmfragmenten. Na de zomer wordt aanvullend leermateriaal gemaakt voor leerjaar 1 en 2 van de opleidingen Autospuiten en Schadeherstel.

drieSers

Barbara met ondersteuning van Innowijs uit het netwerk van drieS

boxtel