Ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen

Klantvraag

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  heeft aan drieS gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van keuzedelen en kwalificatiedossiers. Vanwege fluctuaties in de vraag heeft SBB geregeld extra onderwijskundige ondersteuning nodig.

Aanpak

SBB en drieS hebben een raamovereenkomst afgesloten voor de invulling van de benodigde onderwijskundige ondersteuning. De keuzedelen en kwalificatiedossiers worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de medewerkers van SBB en de inhoudsdeskundigen.

drieSers

Annemarieke Broenink
Barbara Ponsteen
Onderwijskundigen uit het netwerk van drieS