ROC van Amsterdam

Klantvraag

In het kader van de de invoering van de Herziene Kwalificatiestructuur wil het ROC van Amsterdam opleidingen aanpassen en vernieuwen. DrieS is gevraagd te ondersteunen bij dit proces door het organiseren en faciliteren van ontwerpbijeenkomsten en het begeleiden in de rol van ‘critical friend’.

DrieS ondersteunt de volgende opleidingsdomeinen: Sport en Bewegen, Uiterlijke Verzorging, Mode, Luchthavenlogistiek, Handel en Ondernemen.

Aanpak

Samen met de programmamanagers worden ontwerpbijeenkomsten gehouden. De opleidingsmanagers en onwerpers worden ondersteund met tips en feedback bij de grofontwerpen.

Resultaat

Een grofontwerp per opleiding waarmee de ontwikkelaars aan de slag kunnen bij het verder ontwikkelen van de inhoud en de materialen voor de opleidingen.

drieSers 

Gerlinde Podt
Marlies Wannet