Kennis- en vaardigheidsprofielen: een aanwinst voor leren en opleiden in de zeevisserij

Klantvraag

Stel kennis- en vaardigheidsprofielen op voor alle functies aan boord van een trawler.
In de zeevisvaart wordt met nieuwe technieken en werkwijzen gewerkt en de ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de vriestechniek gaan snel. Daarnaast is er sprake van veranderende wetgeving en moet de sector ‘groener’ gaan opereren. De redersvereniging wil de profielen gebruiken als input voor training van het zittend personeel en de optimalisering van beroepsopleidingen in het mbo.

Het gaat om kennis- en vaardigheidsprofielen voor de volgende clusters van functies:

  • Schipper en stuurlieden
  • Werktuigkundigen
  • Bootsman en matrozen achterdek
  • Quality master, ploegbazen en fabrieksmedewerkers

Aanpak

DrieS gebruikt wetgeving en andere bronnen en interviewt medewerkers van de rederijen, zowel aan boord als op de wal. Daarnaast observeert drieS de werkzaamheden tijdens een visreis.

drieSers

Eline
Marlies
Annemarieke
BarbaraRedersvereniging voor de zeevisserij