Politieonderwijs 2.0

Klantvraag

De Politieacademie is in 2012 landelijk begonnen met het invoeren van een nieuwe vorm van onderwijs, het Politieonderwijs 2.0.
Om de agenten in opleiding beter voor te bereiden op hun taken in de praktijk, is gekozen voor een onderwijsopzet volgens de leerlijnen van Ploegman en de Bie. Dit vraagt van de organisatie en de docenten een omslag in de wijze van werken. De Politieacademie heeft drieS de volgende opdracht gegeven:

  • Begeleid en ondersteun de organisatie bij de implementatie van Politieonderwijs 2.0.
  • Bied ondersteuning bij de professionalisering van docenten binnen zowel het huidige als het nieuwe onderwijs.

Aanpak

Op basis van individuele gesprekken, teamoverleg, managementoverleg en het bijwonen van lessen is door drieS een inventarisatie gemaakt van aandachtspunten voor professionalisering van docenten en de implementatie van het nieuwe type onderwijs. In navolging op deze inventarisatie vindt begeleiding en coaching van docenten plaats in de vorm van workshops, teambegeleiding en één op één gesprekken. Hierbij is er regelmatig overleg en afstemming met het management.

Resultaat

  • richtlijnen voor effectief onderwijs
  • didactisch geprofessionaliseerde en gecommitteerde docenten
  • meer consistentie en eenduidigheid in werkwijzen
  • adviezen voor onderwijsontwikkeling richting regie- en ontwikkelgroep
  • een organisatie die binnen haar bestaande structuren het nieuwe onderwijs kan ondersteunen

drieSers

(ingezet op locaties Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Drachten)

Ingrid Zemmelink
Patricia Antersijn
Marlies Wannet
Gerlinde Podt (voormalig drieS)
Marja de Wit (voormalig drieS)

met ondersteuning van onderwijskundigen uit het netwerk van drieS