Opleiding in zijn kracht door community of practice

Klantvraag

De ArtEZ opleiding Docent Dans vraagt drieS om de onderwijsvernieuwing te begeleiden van het docent dansonderwijs.

Aanpak

In nauwe samenwerking met het kernteam en docenten van de opleiding is gewerkt aan een vernieuwde onderwijsvisie. Op basis daarvan is het curriculum flink aangepakt én wordt de relatie met het werkveld ontwikkeld.

Onze aanpak is gericht op het verhelderen van wie waarvoor verantwoordelijk is: team, docenten, studenten, werkveld. Spelers nemen eigenaarschap voor hun ding, nemen initiatief, en zoeken samenwerking.

Resultaat

Studenten laten zich zien als zelfstandig opererende professionals. Het werkveld is nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de opleiding. Er is een actieve community of practice rondom de opleiding Docent Dans. Deze community biedt afgestudeerden, alumni, scholen, dansgezelschappen en andere spelers in het werkveld een ontmoetingsplek, en ruimte om continu te reflecteren op ontwikkelingen in het werk van de docent dans.

drieSer

David Berg