Ontwikkelen visie op leren & ontwikkelen en inrichten trainingsorganisatie

Klantvraag

Transavia heeft drieS gevraagd om expertise en ondersteuning bij het samen en vanuit verbinding formuleren van een gedragen visie op learning & development waarin ‘mens centraal’, ‘regie op eigen ontwikkeling’ en ‘meer autonomie’ aandacht krijgen. In tweede instantie deze visie helpen uitwerken in wat dit vraagt van de organisatie (mensen, voorzieningen inclusief opleidingen, processen en cultuur). Hoofddoelstelling: goed opgeleid en betrokken cabine crew. Daarnaast draagt dit project bij aan het werken aan vertrouwen en verbinding.

Aanpak

Naast een documentanalyse zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen om de ideeën en (on)mogelijkheden die er leven rondom de klantvraag te inventariseren; management diverse betrokken afdelingen, HR, planning, IT afdeling, ontwikkelteam Cabine Crew Trainers, Vliegdienst. Daarnaast hebben er observaties plaatsgevonden op de werkvloer. Op basis van deze bedrijfsbrede inventarisatie is een visie Leren en Ontwikkelen opgesteld inclusief een roadmap hoe dit te realiseren.

Resultaat

Een gefundeerde visie op leren en ontwikkelen die aansluit bij de ambitie van de organisatie. Inclusief roadmap voor het onderwijskundig optimaliseren van het leeraanbod om deze visie te realiseren. Met aandacht voor wettelijke kaders, kernelementen uit het HR beleid, employee journey van de cabine crew, internal branding en ICT ondersteuning.

Driesers

Patricia Antersijn
David Berg