Bouwen aan een opleidingsstructuur voor Register-Taxateurs

Klantvraag

drieS ondersteunt NRVT bij het verder professionaliseren van de bestaande opleidingsstructuur voor Register-Taxateur binnen de vastgoed taxatiebranche met diverse activiteiten:

  • implementeren van een beroepscompetentieprofiel en opleidingsprofiel voor de Register-Taxateur
  • praktisch vormgeven van de meester-gezel werkwijze met o.a. een assessment voor de meester-gezel periode
  • inrichten van een accreditatiestructuur voor accreditatie van opleidings- en exameninstituten
  • aansluiten van de Permanente Educatie op het beroepscompetentieprofiel

Aanpak

Samen met experts, opleiders en exameninstituten uit het werkveld ontwikkelen we de gewenste onderwijsproducten en –processen.

Resultaat

Een transparante en werkbare opleidingsstructuur waarmee de (aankomend) Register- Taxateur kan werken aan een professionele beroepsuitoefening conform de wensen van de branche.

drieSer

Marlies