Ontwerpen en implementeren onboardingtraject in de zorg

Klantvraag

Externe en interne evaluaties laten zien dat de onboarding van nieuwe medewerkers in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) beter kan. Het MCL heeft drieS gevraagd het introductie- en inwerktraject voor nieuwe medewerkers te verbeteren.

Aanpak

Vanuit de MCL Academie werkt het projectteam aan het stapsgewijs aanpassen en verbeteren van de verschillende interventies. Daarbij is aandacht voor logistiek, processen, informatieoverdracht, leren op de werkplek, kwaliteitsborging en inbedding in de organisatie.

Resultaat

Het vernieuwde introductie- en inwerktraject omvat de periode van het aanstellingsgesprek tot en met een terugkombijeenkomst, enkele maanden na de eerste contractdag. De nieuwe medewerker krijgt nieuwe informatie zoveel mogelijk aangeboden alleen wanneer dat nodig is. De informatie-overload op de eerste werkdag is sterk teruggebracht, en er is meer aandacht voor werkplekleren. De aandacht is verschoven van informatieoverdracht naar het begeleiden van de nieuwe medewerker bij het vinden van de weg in de nieuwe baan.

Kwaliteitzorg heeft in het hele traject de aandacht doordat taken en verantwoordelijkheden goed afgestemd zijn tussen de verschillende betrokkenen.

drieSer

David Berg