Implementatie zelfsturing

Klantvraag

Bij een Goede Doelen Organisatie in Nederland (NGO) zijn we gevraagd om te ondersteunen bij de implementatie van zelfsturing.

Aanpak en resultaten

Als eerste hebben we de directie van deze NGO geholpen om het begrip zelfsturing te concretiseren, zodat daarmee ook de randvoorwaarden voor implementatie helder werden. Daarna hebben we het werk van alle individuele medewerkers in kaart gebracht en gedocumenteerd in een slim geautomatiseerd systeem. Als laatste hebben we een overlegstructuur en systeem van continue feedback geïmplementeerd dat slim (samen)werken vergemakkelijkt en er voor zorgt dat de organisatie toekomstbestendig en wendbaar blijft……gestuurd door alle individuele medewerkers zelf.

In deze opdracht waren we niet alleen de adviseur van de directie en procesmanager voor de medewerkers, maar hebben we ook expertadviseurs ingezet bij het verrichten van een benchmark op het gebied van organisatiestructuren en beloning binnen NGO’s in Nederland

(Voormalig) drieSer

Marco Reisinger