Ondernemerschap in het beroepsonderwijs: doen!

Klantvraag

Het ID college heeft drieS gevraagd om ondersteuning te bieden bij het realiseren van onderdelen van het onderwijsprogramma rondom het thema ondernemerschap. Alle opleidingen (crebo’s) van het domein Economie, moeten vanaf september 2014 met dit thema aan de slag. Op termijn moet het onderwijs rond ondernemen aansluiten bij de nieuwe keuzedelen over ondernemen.

Project/werkzaamheden

De onderwijskundigen van drieS gaan in gesprek met de projectgroepen, docenten en ontwerpers om inzicht te krijgen hoeveel ruimte er binnen de verschillende opleidingen is voor ondernemerschap. En zij inventariseren de ideeën die er zijn om deze ruimte te vullen en brengen de raakvlakken tussen de opleidingen en de nieuwe keuzedelen over ondernemen in kaart. In samenwerking met ontwikkelteams, ontwerpers en docenten worden leereenheden en onderwijsmaterialen verder ontwikkeld en wordt de onderwijscatalogus gevuld.

Aanpak

Als duo versterken Barbara en Patricia het projectteam bij het ontwikkelen van een methodiek, het opstellen van een projectplan en het uitvoeren van de pilot.

Resultaat

Er zijn 3 projectteams (voor 8 opleidingen) die ondernemerschap vorm willen geven middels het programma Shop4School. Hiermee wordt direct na de vakantie gestart. Andere opleidingen starten later en hebben gekozen voor een andere invulling, bijvoorbeeld EsonStad. De onderwijskundigen van drieS hebben onderwijsmateriaal gemaakt rondom het programma Shop4School, de catalogus gevuld en een startbijeenkomst georganiseerd voor alle docenten die met dit programma gaan werken. De voorbereidingen voor deze teams en dit programma zijn daarmee afgerond, later volgt de implementatie en begeleiding van de andere teams.

DrieSers:

Barbara Ponsteen
Eline Noorbergen
Marlies Wannet