Opleidingen herzien bij Hogeschool Arnhem Nijmegen

KlantvraagHogeschool van Arnhem en Nijmegen

DrieS ondersteunt de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij het herzien en ontwikkelen van verschillende voltijd- en deeltijdopleidingen:

  • ALO_deeltijdopleiding: herzien deeltijdopleiding
  • Verpleegkunde opleiding: een onderwijseenheid voor zij-instromers
  • Bachelor Medische Hulpverlening: een nieuwe afstudeerrichting cardiodagnostiek
  • Verpleegkunde_nieuwe stijl (BN2020): de voltijd- en deeltijdopleiding

Aanpak

In projectteams van docenten, inhoudsdeskundigen uit de praktijk en drieS-onderwijskundigen wordt gewerkt aan het herzien of geheel opnieuw ontwerpen van onderwijseenheden(OWE’s) van de betreffende opleiding.
DrieS ondersteunt de docenten in het proces van onderwijsontwikkeling en het concretiseren van onderwijsproducten. Er worden onder andere lessen, kennisclips en toetsen gemaakt. Ter ondersteuning van de stage en leren in de praktijk worden praktijkopdrachten gemaakt.
Binnen het projectteam is er wekelijks overleg en wordt gewerkt in werksessies en op afstand mbv email en skype.

Resultaat

Volledig uitgewerkte OWE’s met concrete producten zoals studiehandleidingen en docentenhandleidingen.

drieSers

Marlies Wannet
Patricia Antersijn
Eline Noorbergen
Barbara Ponsteen

en Gerlinde Podt uit ons netwerk van ervaren consultants.