Ontwerpen van een modulair programma voor betere samenwerking tussen verschillende afdelingen

Klantvraag
De Haagse Hogeschool heeft drieS gevraagd een modulair programma te ontwerpen voor al het ondersteunend personeel. Het programma is bedoeld om het ondersteunend personeel in relatief korte tijd een goed beeld te geven van het hoger onderwijs in al haar facetten, zodat zij hun ondersteunende rol beter kunnen vervullen.

Aanpak
Om te komen tot een ontwerp van de het programma worden interviews gehouden met medewerkers van de verschillende ondertsteunende diensten en docenten van de diverse faculteiten. In overleg met een klankbordgroep maken we een grof-ontwerp van het programma en volgt er een go-no go door de stuurgroep. Het programma wordt uitgeprobeerd in een pilot met de medewerkers van de dienst IT.

Resultaat
Een plan van aanpak voor de uitrol van een programma voor al het ondersteunend personeel van de Haagse Hogeschool. Uitvoering van het programma voor de dienst IT (pilot).

drieSers
Patricia Antersijn
Marlies Wannet