Europese smeed-opleidingen leren van elkaar

Klantvraag

Mondra Opleidingen BV is samen met een aantal Europese partners het project European Iron Academy (EIA) gestart. Doel van dit project is om binnen Europa de niveaus van de verschillende metaal- en smederij-opleidingen met elkaar te vergelijken. Om zo uiteindelijk te komen tot uitwisselbare certificaten/diploma’s en tot dezelfde instroomeisen en examencriteria. Mondra Opleidingen vraagt drieS namens EIA om hierbij te ondersteunen.

Aanpak

DrieS gaat mee naar een bijeenkomst met de Europese partners in dit project in Tsjechië (Prerov) en geeft begeleiding en sturing bij het onderzoek naar de vergelijkbaarheid van opleidingen (bepaling van de EQF niveaus en learning outcomes). Daarnaast ondersteunt drieS de coördinator van het project bij het opstellen van de benodigde rapportages en het voorbereiden van de eindpresentatie in november 2017 in Andelst (Nederland).

drieSers

Barbara Ponsteen