Hoe zorg je voor meer leereffect van trainingen op de werkvloer?

Project/werkzaamheden

De Wever is een grote organisatie op het gebied van ouderenzorg in Tilburg. De afdeling Opleidingen wil graag meer zicht krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten en de invloed van de verschillende trainingen en cursussen hierop. Wat is het leereffect en hoe kan de transfer van het geleerde naar de praktijk verder worden verbeterd?

Klantvraag

De afdeling Opleidingen vraagt drieS om samen met de werkgroep een projectplan op te stellen voor het ontwikkelen van een methodiek om leereffecten van de aangeboden scholingen te kunnen meten en het effect van scholingen op de werkvloer te vergroten. Ook vraagt de afdeling Opleidingen drieS de benodigde inhoudelijke ondersteuning te leveren om een pilot voor te bereiden om de methodiek te testen en om de uitvoering van de pilot te begeleiden.

Aanpak

Als duo versterken Barbara en Patricia het projectteam bij het ontwikkelen van een methodiek, het opstellen van een projectplan en het uitvoeren van de pilot.

Resultaat

Kennisuitwisseling binnen de werkgroep en ontwikkeling van een methodiek waarmee het leereffect van scholingen wordt gemeten en het effect op de werkvloer wordt vergroot. Met als uiteindelijk resultaat beter zicht op de kwaliteit van dienstverlening en meer effect in de praktijk van de aangeboden scholingen.

DrieSers

Patricia Antersijn
Barbara Ponsteen