Ons werk, categorie: overheid
Belastingdienst 2017-03-13T21:29:14+00:00

Belastingdienst

Klantvraag

De BelastingdienstAcademie werkt voor alle bijna 30.000 medewerkers van de Belastingdienst, én steeds meer voor andere Rijksambtenaren. Bovendien kenmerkt de Belastingdienst zich als een organisatie waar door politieke en historische ontwikkelingen de afgelopen jaren weinig verloop is geweest. Sinds vorig 2013 is een grote instroom van nieuwe medewerkers op gang gekomen en is het personeelsbeleid van de Belastingdienst flink opgefrist. De vraag, gesteld aan drieS: wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze ICT leerinfrastructuur?

Aanpak

Deze eerste fase is aangepakt als onderzoekstraject, met medewerking van medewerkers van de Academie, de ICT afdeling van de Belastingdienst, ICT-architecten, en het management.

In de tweede fase wordt gewerkt, samen met de ICT-afdeling, aan de realisatie van de verschillende ICT voorzieningen. Enerzijds is de Belastingdienst sterk in het werken onder architectuur, waardoor solide oplossingen worden neergezet. Anderzijds levert dat de uitdaging op dat het lang duurt voordat er beweging komt in de realisatie van oplossingen.

Resultaat

Eerste resultaten zijn een beschrijving van hoe het leren, ontwikkelen en kennisdelen er in de toekomst uit zal zien, en de Business Requirements die gesteld worden aan een toekomstvaste leerinfrastructuur. In 2014 werken we aan een flinke stap rond het beheer van leermiddelen. Daarbij hoort ook het inrichten van een team binnen de BelastingdienstAcademie, verantwoordelijk voor alle zaken aangaande ICT voor leren en ontwikkelen: regie, doorontwikkeling roadmap, sparring partner ICT afdeling, inrichting beheer en gebruikersondersteuning.

drieSer

David Berg