Professionaliseren van de bedrijfsopleidingen

Klantvraag

Hoe kan de organisatie de ondersteuning van medewerkers zo inrichten dat ze optimaal hun werk kunnen doen en kunnen leren? Just in time & just in place, op een eigentijdse manier en passend bij de individuele behoefte van de medewerker?

Aanpak

Inventariseren van niet uitgesproken ideeën over leren en deze formuleren in een gedragen visie op leren passend binnen de toekomstplannen van de Provincie. Samen bekijken wat werkt en behouden moet blijven, wat anders kan en wat anders moet en waar de gaten zitten. Nauwe aansluiting houden bij de organisatieontwikkelingen en behoeften van medewerkers om deze ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. Inbreng van nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leren in de breedste zin van het woord en bekijken waar dit toegevoegde waarde heeft. Ontwikkelen van een pilot om ervaring op te doen met de nieuwe manier van ‘Performance Support’. Evalueren, leren, bijstellen en uitbreiden zodat er een lerende organisatie ontstaat.

Resultaat

Mindshift binnen de organisatie van ‘Opleidingen’ naar ‘Performance Support’ en van ‘het leren werken met systemen’ naar ‘het vaardig worden in het uitvoeren van je rol/taak binnen de bedrijfsvoeringprocessen’ gefaciliteerd door any time en any place ondersteuning. Concreet uitgewerkte pilot.

drieSers

Patricia Antersijn