Teambegeleiding in het MBO

Aventus de school waar jij t maaktKlantvraag

Dries is gevraagd het docententeam Detailhandel van ROC Aventus te begeleiden bij het in kaart brengen van het curriculum, het verbeteren van de leertrajectbegeleiding en het borgen van de kwaliteit van examinering.

Aanpak

Met het management en team is een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens is het team verdeeld in subgroepen. Elke groep gaat, onder begeleiding van een drieSer, met een deelvraag aan de slag. Op wekelijkse bijeenkomsten vindt er terugkoppeling naar het team plaats.

Resultaat

  • Inzicht in het elkaars werkwijze en lesinhoud met als resultaat leerplanschema’s en opleidingsgidsen voor de opleidingen Filiaalmanager, Verkoopspecialist en Verkoper Detailhandel.
  • Een gezamenlijke kijk op leertrajectbegeleiding en heldere en duidelijke afspraken met bijbehorende hulpmiddelen rondom leertrajectbegeleiding.
  • Een goed werkende subexamencommissie, met voor alle betrokkenen open en heldere afspraken over examinering.

drieSers

Annemarieke Broenink
Ingrid Zemmelink