Curriculum op de schop in het MBO

KlantvraagAventus de school waar jij t maakt

ROC Aventus zocht ondersteuning en begeleiding bij het herzien van het curriculum op basis van de vernieuwde beroepsgerichte kwalificatiestructuur. De opdracht:

  • Adviseer en ondersteun het management en de docententeams met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk eerste jaar voor de opleidingen van Internationale handel/Groothandel en Marketing en Communicatie.
  • Adviseer en ondersteun de locaties Apeldoorn, Deventer en Zutphen bij de herziening en afstemming van de opleidingen Detailhandel.

Aanpak

Het project is verdeeld in 4 fasen, voor elke fase is een plan van aanpak opgesteld.

  1. Verfijning opdrachtomschrijving / onderzoek toekomst sector Handel & Commercie
  2. Verkenning t.b.v. herontwerp
  3. Globaal ontwerp curriculum
  4. Ontwikkeling vernieuwd/nieuw curriculum

DrieS werkt nauw samen met teamcoƶrdinatoren, ontwerpteams en stafafdelingen van Aventus. Wanneer nodig worden teamdagen georganiseerd met het volledige docententeam.

drieSers

Ingrid Zemmelink
Annemarieke Broenink