Assessment MBO-docent

Klantvraag

Een ROC wil beter zicht krijgen op de professionele competenties van één van haar docenten. Ze vraagt drieS deze te onderzoeken en te beoordelen.

Aanpak

Op basis van de BIO-competenties voor MBO docent (bekwaamheidseisen wet BIO) en de functieomschrijving Docent zoals het ROC hanteert, maakt drieS een competentieprofiel. Met dit profiel als basis, observeert drieS bij verschillende lessen, werkt de docent een aantal ‘huiswerkopdrachten’ en vinden er gesprekken plaats met de betreffende docent, zijn leidinggevende en het onderwijsteam.

Resultaat

Een eindrapport waarin de bevindingen zijn vastgelegd en er aanbevelingen worden gedaan voor verdere ontwikkeling en begeleiding.

drieSers

Ingrid