Een instrument voor effectmeting leeractiviteiten

Klantvraag

De Antonius Zorggroep in Sneek had de volgende vraag voor drieS: ‘Help ons bij het ontwikkelen van een instrument om het effect van onze leerinterventies te kunnen meten’.

Aanpak

Met de teamleider Opleiden en Ontwikkelen zijn de wensen en behoeftes in kaart gebracht en is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens is van het instrument een grof ontwerp gemaakt. Een actuele leerinterventie, de training Omgaan met agressie bedoeld voor diverse ziekenhuismedewerkers, is gebruikt als pilot. Aan de hand van de pilot is het instrument verder verfijnd.

Resultaat

Een praktisch instrument waarmee het effect van een leerinterventie op vier niveaus (proces, potentie, performance en productiviteit) gemeten kan worden. Het instrument heeft als basis de PDCA-cyclus en gaat uit van de organisatie- en ontwikkeldoelen zoals die op beleidsniveau en in het strategisch opleidingsplan zijn vastgesteld.

drieSers

Ingrid
Marlies