Nieuwe kwalificatiedossiers voor de groene sector

Klantvraag

Dries is gevraagd kwalificatiedossiers te ontwikkelen op basis van het nieuwe format van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Het project

Bij het kenniscentrum Aequor ontwikkelen we een aantal kwalificatiedossiers voor de groene sector. Omdat er vanuit de SBB een nieuw format is ontwikkeld, moeten de huidige dossiers worden herzien en indien mogelijk worden samengevoegd. Het werk aan de kwalificatiedossiers omvat meer activiteiten zoals het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van taal, rekenen en moderne vreemde talen, het aanpassen van beroepscompetentieprofielen, het voorbereiden van stukken voor de paritaire commissie en toetsingskamer en het ontwikkelen van producten die zijn afgeleid van het kwalificatiedossier, zoals competentiekaarten.

Resultaat

Kwalificatiedossiers conform de doelstellingen van Aequor en de gestelde eisen vanuit de SBB.

drieSers

Marlies Wannet
Barbara Ponsteen