Ons werk

7 09, 2018

Ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen

Door |2018-09-07T13:16:55+02:007 september 2018|

Klantvraag

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  heeft aan drieS gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van keuzedelen en kwalificatiedossiers. Vanwege fluctuaties in de vraag heeft SBB geregeld extra onderwijskundige ondersteuning nodig.

Aanpak

SBB en drieS hebben een raamovereenkomst afgesloten voor de invulling van de benodigde onderwijskundige ondersteuning. De keuzedelen en kwalificatiedossiers worden ontwikkeld […]

6 09, 2018

Assessment MBO-docent

Door |2018-09-06T10:59:02+02:006 september 2018|

Klantvraag

Een ROC wil beter zicht krijgen op de professionele competenties van één van haar docenten. Ze vraagt drieS deze te onderzoeken en te beoordelen.

Aanpak

Op basis van de BIO-competenties voor MBO docent (bekwaamheidseisen wet BIO) en de functieomschrijving Docent zoals het ROC hanteert, maakt drieS een competentieprofiel. Met dit profiel als basis, observeert drieS bij verschillende […]

6 09, 2018

Een instrument voor effectmeting leeractiviteiten

Door |2018-09-06T09:55:35+02:006 september 2018|

Klantvraag

De Antonius Zorggroep in Sneek had de volgende vraag voor drieS: ‘Help ons bij het ontwikkelen van een instrument om het effect van onze leerinterventies te kunnen meten’.

Aanpak

Met de teamleider Opleiden en Ontwikkelen zijn de wensen en behoeftes in kaart gebracht en is een plan van […]

3 09, 2018

Introductie multichannel strategie retailorganisatie

Door |2019-03-06T14:13:45+01:003 september 2018|

Klantvraag

Bij een grote multi-nationale retail-organisatie zijn we gevraagd om te ondersteunen bij de implementatie van digitalisering en datadriven marketing en sales.

Aanpak en resultaten

Als eerste hebben we voor alle functies in de gehele organisatie onderzocht welke invloed deze innovatie zou gaan hebben en hoe medewerkers hierop voor te bereiden. Daarna zijn we aan de slag gegaan […]

3 09, 2018

Opleiding in zijn kracht door community of practice

Door |2018-09-03T11:09:29+02:003 september 2018|

Klantvraag

De ArtEZ opleiding Docent Dans vraagt drieS om de onderwijsvernieuwing te begeleiden van het docent dansonderwijs.

Aanpak

In nauwe samenwerking met het kernteam en docenten van de opleiding is gewerkt aan een vernieuwde onderwijsvisie. Op basis daarvan is het curriculum flink aangepakt én wordt de relatie met het werkveld ontwikkeld.

Onze aanpak is gericht op […]

3 09, 2018

Professionaliseren van de bedrijfsopleidingen

Door |2018-09-06T19:52:17+02:003 september 2018|

Klantvraag

Hoe kan de organisatie de ondersteuning van medewerkers zo inrichten dat ze optimaal hun werk kunnen doen en kunnen leren? Just in time & just in place, op een eigentijdse manier en passend bij de individuele behoefte van de medewerker?

Aanpak

Inventariseren van niet uitgesproken ideeën over leren en deze formuleren in een gedragen visie op leren […]

3 09, 2018

Ontwikkelingspespectief door organisatietransformatie

Door |2019-03-06T14:14:42+01:003 september 2018|

Klantvraag

Bij een verzekeraar zijn we gevraagd om de transitie te begeleiden van een traditionele verzekeraar naar maatwerkadviseur voor de aangesloten verzekerden.

Aanpak en resultaat

Als eerste hebben we het aantal functies in de organisatie met bijna 80% kunnen reduceren en daardoor het ontwikkelingsperspectief en doorstroommogelijkheden voor individuele medewerkers structureel vergroot. Daarna hebben we op basis van de […]

3 09, 2018

Weet wat werkt, met Process Communication

Door |2018-09-20T11:04:07+02:003 september 2018|

Maak echt contact. En bereik samen zoveel meer

Stel je voor. Elke dag met plezier naar je werk. Vol energie je doelen halen, met alle kwaliteiten die je in je hebt. Samenwerken in een goede sfeer, zonder ruis en stress. Met collega’s die je echt begrijpt en die jou begrijpen. En met wie je samen meer […]

3 09, 2018

Implementatie zelfsturing

Door |2019-03-06T14:16:24+01:003 september 2018|

Klantvraag

Bij een Goede Doelen Organisatie in Nederland (NGO) zijn we gevraagd om te ondersteunen bij de implementatie van zelfsturing.

Aanpak en resultaten

Als eerste hebben we de directie van deze NGO geholpen om het begrip zelfsturing te concretiseren, zodat daarmee ook de randvoorwaarden voor implementatie helder werden. Daarna hebben we het werk van alle individuele medewerkers in […]

3 09, 2018

Maatwerk teamworkshop om inefficiënte patronen zichtbaar te maken en kwaliteiten meer te benutten

Door |2018-09-06T19:54:06+02:003 september 2018|

Klantvraag

Gemeente Haarlem, team RMC is als team in ontwikkeling om meer zelf organiserend te worden. Binnen deze context hebben ze de vraag neergelegd om voor het team een ‘teaser’ workshop van maximaal een halve dag te verzorgen die de patronen, die effectiever werken in de weg lijken te staan, zichtbaar te krijgen en te doorbreken.

Aanpak

Kennismakingsworkshop […]