Is er een gemeenschappelijk fundament voor het begrip Intelligentie? In de tweede infobrief van de Stichting VDKV wordt hiernaar gezocht. Daarbij wordt ingegaan op 3 vragen:

  1. Wat is intelligentie of intelligentievermogen eigenlijk?
  2. Hoe zit het intelligentievermogen in elkaar?
  3. Hoe werkt het intelligentievermogen?

Klik hier voor de infobrief.

cijfers