Er is niks mooier dan te zien dat inspanningen effect hebben, toch? Dat geldt ook voor ons als onderwijskundigen. Ik vind het prachtig om te zien dat opleidingsinspanningen echt wat opleveren. Niet alleen alleen in het hoofd van de lerende, maar ook toegepast in het werk. Zo heeft leren pas echt zin…

In een van onze projecten hebben wij expliciet aandacht besteed aan de effectiviteit van leren. Bij ouderenorganisatie De Wever hebben wij onderzocht hoe we de effectiviteit van opleidingen en trainingen kunnen bevorderen. In bijgaand artikel dat onlangs is gepubliceerd in Onderwijs Innovatie, het blad van de Open Universiteit, leest u er meer over.

Conclusie van het project is dat deelnemers, trainers en leidinggevenden een belangrijke rol hebben bij het vergroten van het effect van trainingen op de werkvloer. De door ons ontwikkelde praktische methodiek, gebaseerd op het model van Broad & Newstrom, geeft handvatten voor het vormgeven van deze rollen. Met als resultaat: meer effect op de werkvloer.

Onze opdrachtgever De Wever, is ervan overtuigd dat zij met de ontwikkelde instrumenten hun bij- en nascholing effectiever kan maken en zo kan bijdragen aan een nog betere dienstverlening. Daarbij wordt de werkplek van medewerkers vaker en bewuster ingezet als leeromgeving waar het formele leren in cursussen/trainingen daadwerkelijk wordt vertaald in concreet nieuw werkgedrag en meerwaarde voor de klant.Artikel OI