Bij een congres van NRC Live: ‘de toekomst van het leren’ werd de opening verzorgd door Marli Huijer, de ‘denker des vaderlands’. Zij stelde: kinderen worden dag in dag uit via de media geconfronteerd met ‘rampen’. En het onderwijs kan de leerlingen tegenwoordig niet meer beschermen tegen de grote stroom aan slecht nieuws zoals zij dat vroeger wel deed. Wat kan het onderwijs dan nog wel doen? Hoe kan zij de jongeren leren om te gaan met gevaar en bedreigingen? En wapenen tegen angst?

afbeelding overgenomen van bgmagazine.nlHet antwoord volgens Marli is veerkracht. Hoe meer veerkracht een samenleving of organisatie heeft, des te beter zij kan voorkomen dat een gebeurtenis een ramp wordt. Het is bewezen dat georganiseerde samenlevingen potentiële rampen beter kunnen afwenden.

Maar hoe kun je als onderwijs de jongeren die veerkracht meegeven?

Het antwoord: focus op het sociale, leer ze samenwerken!

Uit de studie van Stichting VDKV ‘Naar een nieuwe kijk op intelligentie’ is gebleken dat een samenwerkingsopdracht kan worden beschouwd als een krachtige werkvorm waarmee gericht wordt gewerkt aan met name de sociale intelligentie van leerlingen. En dat daarmee de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van alle andere intelligenties. Je moet dat leerproces echter niet aan het toeval over laten. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen beschikken over samenwerkingsvaardigheden of dat ze deze vanzelf verwerven. Het gericht aandacht besteden aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden is dan ook een van de voorwaarden voor een goede samenwerkingsopdracht. Denk hierbij aan een basisvaardigheid als ‘het luisteren naar elkaar’ tot aan een gevorderde vaardigheid als ‘je in het standpunt van een ander verplaatsen’.

Coöperatie drieS heeft een workshop over samenwerking ontwikkeld. Deze workshop geeft enerzijds een theoretische onderbouwing van het belang van samenwerken en anderzijds praktische handvatten om samenwerkingsopdrachten effectief in te zetten en te begeleiden. Wilt u meer weten over effectief samenwerken of de mogelijkheden voor een workshop, neem dan contact op met Annemarieke Broenink, annemarieke.broenink@drie-s.net

DrieS houdt zich in samenwerking met de Stichting VDKV bezig met het thema intelligentie-ontwikkeling. De resultaten hiervan presenteren we onder de naam SLIM. Zie voor meer informatie over de studie van de Stichting VDKV de info-brieven op deze website.