In mijn dagelijkse werkzaamheden zit ik vaak met informatie-analisten, intranet-bouwers, content-managers, en ander van dat soort slimme mensen om tafel. Af en toe komt het voor dat ik naar mijn ‘hok’ wordt gewezen: “Laat ons die inhoud maar ontsluiten, dan komt het allemaal goed.”

Inderdaad, leren en ontwikkelen binnen organisaties is ons (onderwijksundige) vak. Maar, de neiging van sommigen om te roepen dat wij onderwijskundigen ons bij onze leest moeten houden, vind ik onzin.

De onderwijskundige moet thuis zijn in informatiehuishouding

Sterker nog: ik verwacht van collega-onderwijskundigen dat ze inzicht ontwikkelen in de eisen die een goede leer- en werkomgeving stelt aan de informatiehuishouding.

In haar blog, Infolust? Information In Organisations Not Always So Lustful, gaat Alison Bickford in op de verschillen tussen online inhoud thuis en op het werk. Bickford beschijft de uitdaging voor organisaties om te voorzien in de behoefte aan goede en toegankelijke informatie.

Het is een mooie aanvulling op het werk van Charles Jennings die in zijn blog van vorig jaar, én een video, het principe 70:20:10 uit de doeken doet.

Leren en ontwikkelen in organisaties vindt grotendeels plaats buiten het formele opleiden. Het slim ontsluiten van informatie op de werkplek speelt bij leren en ontwikkelen een cruciale rol. Bickford maakt de vergelijking met de wereld thuis, om de uitdaging helder te maken waarmee veel organisaties worstelen (onderstaande tabel is afgeleid van de tabel van Bickford). 

De online wereld thuis

De online wereld bij veel organisaties 

Inhoud is onbeperkt mobiel toegankelijk  Inhoud is vrijwel alleen via de desktop te benaderen
We kiezen zelf welke bron onze voorkeur heeft Onze werkgever bepaalt de bron
We kiezen zelf welk type inhoud (video, tekst, audio, beeld, etc.) onze voorkeur heeft Onze werkgever bepaald te beschikbare types inhoud
We kunnen kritisch zijn, en gebruiken ons eigen gevoel voor kwaliteit De organisatie bepaalt wat de enige echte waarheid is
Zoekmachines zijn krachtig, selectief, en houden rekening met onze persoonlijke voorkeuren Zoekmachines zijn ouderwets, generiek, en niet aangepast aan de behoeften van de medewerker op de werkplek
Inhoud is in het algemeen kort en bondig, geschreven door mensen die weten hoe je moet schrijven voor het internet Inhoud is in het algemeen geschreven door redacteuren met weinig ervaring in het schrijven van toegankelijke teksten voor het scherm
Onbeperkte toegang tot informatie Vaak sterk beperkte toegang tot informatie

 

Toegevoegde waarde van de onderwijskundige

Vanuit het principe 70:20:10 is het noodzakelijk het perspectief van leren en ontwikkelen te betrekken bij het ontwikkelen van de intranetomgeving, vormgeving van zoekfuncties, aanbieden van handboeken, werkinstructies, etc. Dat perspectief zorgt voor aanvullende inzichten in:

  • hoe je informatie structureert (koppeling aan uitvoering van taken; korte informatiebrokjes, to-the-point; onderlinge verbanden)
  • hoe je gebruikers ondersteunt met. bijvoorbeeld, informatieve video-uitleg (zie deze video: e-learning courses, a better way)
  • de inrichting van de zoekfuncties op het intranet
  • het ontsluiten van capaciteiten van collega’s (relevante profielinformatie toevoegen aan je personeelssysteem, en die vervolgens wel ontsluiten)
  • de rol van vormgeving in het toegankelijk maken van materiaal
  • relevante standaarden en technieken die een open leerinfrastructuur verzorgen
  • hoe mobiele technologie ingezet kan worden om taakuitvoering en leren op de werkplek te verbeteren
  • de benodigde managementinformatie voor managers, leidinggevenden, medewerkers, trainers, ontwikkelaars, etc.
  • eisen die personeelsbeleid rond leren, ontwikkelen, mobiliteit en werving stelt aan de inrichting van het intranet
  • etc.

Dus, onderwijskundigen, laat je niet de les leren door de informatie-analisten, intranetbouwers, systeemarchitecten, interactie-ontwerpers, en andere waardevolle mensen, maar denk mee, zet je stempel, zorg ervoor dat je op de hoogte bent, en zorg voor constructieve samenwerking.