In onderwijs en opleiding komt de term ‘levenlang leren’ regelmatig voorbij. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Ken je voorbeelden van mensen die een leven lang leren? Ik wel! drieS werkt al enige tijd samen met de heren van de Stichting VDKV. Deze drie heren volgden destijds naast hun werk een studie onderwijskunde (Universiteit van Utrecht) en onderwijssociologie (Universiteit van Leiden) en troffen elkaar voor reflectie en verdere studie. Ook na voltooiing van hun officiële beroepsleven bleven de heren samen studeren. In 1998 richtten zij gedrieën de Stichting VDKV op en boden zij op non-profit basis ondersteuning aan onderwijsinstellingen en -organisaties. Inmiddels zijn de heren ver op leeftijd (80+) en nog gaat het leren door…

De Stichting VDKV is inmiddels opgeheven (per 31-12-2017) maar het gedachtengoed is overgedragen aan de Coöperatie drieS. De leden van drieS dragen het gedachtengoed uit, passen het toe in hun dagelijkse werk en proberen het te vertalen naar praktische tools voor Leren & Ontwikkelen binnen organisaties. Dit doen zij onder het acroniem SLIM, wat staat voor: samen leren is meer.

Dit jaar verschijnen nog enkele nieuwsbrieven die door de heren an de Stichting VDKV zijn geschreven. Deze infobrieven zijn ook te vinden op de website van drieS www.onderwijskundig.nl/slim