Chad Udell heeft onlangs een boek geschreven over mobile content strategies: “Learning everywhere. How mobile content strategies are transforming training”

Toen ik vandaag aansloot bij een online seminar (eLearningGuild) over mLearning, stond opeens deze zelfde auteur daar op het programma. En hij slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop.

Van de onderwijskundige wordt een ander gezichtspunt verwacht. Ik en mijn collega’s worden uitgedaagd een volgens hem noodzakelijke paradigmaverschuiving onder ogen te zien: van aandacht voor leerdoelen, volledigheid, resultaatgerichtheid, naar aandacht voor gebruikerservaring, efficiëntie, functionaliteit.

Van verveling naar ervaring

Chad zegt: “mLearning gaat niet over weer een andere manier van je materiaal presenteren, gebruik maken van die mobiele apparaten. Het gaat er niet om je publiek via een ander kanaal verveling en irritatie te brengen.” (hierbij refererend aan de gemiddelde kwaliteit van e-learning modules). Het gaat erom dat je goed kijkt naar hoe wij omgaan met ons mobieltje of table. Kijk eens naar waar het mobieltje ons toe verleid, uitnodigd, wat het mogelijk maakt, dag in, dag uit.

De auteur komt uit de wereld van web-design, en daar ziet hij iets heel interessants: onder e-learning experts is de aandacht heel sterk gericht op de tooling: welke tools heb je nodig om iets moois te kunnen maken. In de wereld ‘daar buiten’, waar het gaat om web-design, mobiele toepassingen, is de aandacht primair gericht op experience, gebruikerservaring.

Hij zegt het heel helder: “it’s not the training that helps the marketing, sales, or leadership staff to perform better. It is the learner’s experience on the job .”

Van volledigheid en helderheid naar laagdrempelig ontsluiten

Wij onderwijskundigen zijn gewend materiaal didactisch in te pakken, uit te leggen, structuur te geven, mooi te maken, toegankelijk te maken. We streven volledigheid na, in ons streven om de lerende tegemoet te komen.

Maar de vraag die je je moet stellen is: heeft de doelgroep, de eindgebruiker, al die context nodig? Is al die toelichting en uitleg wel nodig? Vraag je eens af wat je doet als je wil weten of de trein op tijd vertrekt? Wat doe je als je het laatste nieuws wilt weten? Wat verwacht je als je wilt weten of je op de goede weg bent? Juist: je zet je apparaat aan, klikt één, misschien twee keer, en je hebt je antwoord. In een paar seconden.

Chad Udell stelt:

It’s not about cognitive artefacts, so that they can learn, it’s about providing access to the information they need.

Exit onderwijskundige?