Op de NetOO klantendag op 4 april interviewde ik Theo de Keulenaar, auteur van het boek ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’:

“Wat is er nu zo nieuw aan de ideeën rond Intelligentie?” We wisten toch al dat intelligentie voor een deel erfelijk is en voor een deel door de omgeving wordt bepaald?
Theo geeft aan dat onze intelligentie voortkomt uit ons instinct om te overleven. Intelligentie is een lerend vermogen en is ontwikkelbaar. Ook is nieuw dat de omgeving een veel belangrijkere rol speelt bij intelligentie-ontwikkeling dan we dachten.
Wij onderwijskundigen, leerkrachten, maar ook ouders, hebben dus veel meer invloed dan we weten! Dat biedt  kansen, maar is misschien ook best een beetje eng…

Op de vraag ‘Wat is de urgentie van deze nieuwe inzichten?” geeft Theo aan dat de onderwijsbegeleiders en leerkrachten moeten weten ‘hoe leren in elkaar steekt’. Nu zijn we vaak onbewust onbekwaam: soms gaat het goed, maar ook vaak fout! We benutten onze kansen en invloed onvoldoende.
Het is dus belangrijk dat we kennis gaan nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van Intelligentie en dat we daar in de praktijk mee aan de slag gaan.

Het boek ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’ biedt een fundamentele studie naar  Intelligentie. Uniek daarbij is dat het begrip intelligentie vanuit drie disciplines wordt benaderd: vanuit de (neuro)biologie, vanuit de psychologie en vanuit de sociologie/onderwijskunde.

 Het boek is een ‘must’ voor iedere onderwijskundige en leerkracht!

IMG_5490