Hoe zet je mensen aan tot goede prestaties?

Hoe motiveer je jezelf?

Hoe laat je ongemotiveerde scholieren/docenten weer geloven in zichzelf?

De theorie van Carol Dweck over de fixed en growth mindset geeft hiervoor een aantal bruikbare handvatten. Carol Dweck onderzoekt onder andere de invloed van zelfbeeld en motivatie op prestaties. Ze onderscheidt daarbij twee types mindset, namelijk de fixed mindset en de growth mindset

Iemand met een fixed mindset denkt dat intelligentie en capaciteiten vaststaande gegevens zijn en niet verder ontwikkeld kunnen worden. De growth mindset gaat er vanuit dat intelligentie en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er aan te werken. Dat de invloed van deze twee uitgangspunten op het prestatievermogen erg groot is, blijkt uit Dweck’s onderzoek.

Mensen met een fixed mindset gaan moeilijke dingen uit de weg en richten zich op wat men wel kan, terwijl de growth mindset de uitdaging aangaat. Growth mindset richt zich op het leren en de lol van het leren, terwijl voor de fixed mindset prestaties belangrijker zijn.  Mensen met fixed mindsets zijn bang om te falen want succes bevestigt het zelfbeeld en een mislukking ondermijnt het, terwijl een growth mindset falen niet als mislukking ziet, maar als mogelijkheid om zichzelf te verbeteren en te leren. 

De mindset gaat over hoe je naar jezelf kijkt. De mindset gaat ook over hoe je anderen benadert. De growth mindset benadering is daarmee een uitstekend middel om jezelf en anderen weer het geloof in zichzelf terug te geven! Bekijk dit filmpje maar eens: http://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY