Meedenksessie Agressieonderwijs

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel, maar in de praktijk kunnen medewerkers er wel mee te maken krijgen. Het is dus van groot belang dat al tijdens opleidingen het onderwerp agressie aan bod komt, zodat (aankomend) professionals volledig toegerust de praktijk in gaan en agressie niet accepteren. Op 2 juni is een ‘Meedenksessie Agressieonderwijs’ georganiseerd voor geïnteresseerden om mee te denken hierover. Deze meedenksessie is georganiseerd door drieS collega Barbara Ponsteen.

Op de website DuidelijkOverAgressie  vindt u niet alleen een verslag van deze meedenksessie, maar u kunt er ook enkele producten downloaden:

  • de presentatie met achtergronden over het project
  • de conceptversie van het gezamenlijk ontwikkelde raamwerk voor Agressie onderwijs
  • een overzicht van (gratis) digitale leermiddelen voor Agressie onderwijs

Is uw interesse gewekt en wilt u als zorgprofessional, docent of deskundige meedenken over dit thema? Meldt u aan bij Barbara.Ponsteen@-s.net of geef uw feedback op het raamwerk of voorbeelden van mooi leermateriaal door via info@duidelijkoveragressie.nl

 

DEF-logo-vierkant-RGB