Op 5 april organiseerde drieS voor haar relaties drieServeert: een interessante middag met een culinaire twist op een sfeervolle locatie. Het thema was “Aan het werk met ons intelligentievermogen”. Met elkaar hebben we een nieuwe kijk op intelligentie verkend en verdiepende gesprekken gevoerd over kritisch denken, doelbewust samenwerken, het creëren van een sociaal veilige leeromgeving en de rol van mindset en ontwikkelingsgerichte feedback bij leren.

Via onderstaande links kunt u de hand-outs bij de workshops downloaden.

Was u er niet bij en wilt u meer weten of wilt u een workshop door ons laten verzorgen rondom deze thema’s, neem gerust contact op met een van de drieS collega’s.

drieS_Serveert-2679

Inleiding Intelligentieontwikkeling
Welke nieuwe inzichten zijn de laatste 10 – 15 jaar aan het licht gekomen rondom leren en intelligentieontwikkeling? Nieuwe technieken en ook nieuwe wetenschapsgebieden van buiten de psychologie en onderwijskunde, bijvoorbeeld uit de neurobiologie en de epigenetica, geven verrassende nieuwe inzichten over hoe wij leren, én over hoe onze intelligentie zich ontwikkelt.  Dit zijn de vier belangrijkste dingen die wij ontdekt hebben:

  • Dat onze intelligentie voortkomt uit ons instinct om te overleven.
  • Dat intelligentie een lerend vermogen is, te vergelijken met een spier (use it or lose it).
  • Dat intelligentie ontwikkelbaar is door aanleren van kennis op alle vlakken.
  • Dat onze omgeving daarin cruciaal is en dat wij als ouders, docenten, collega’s, en tal van anderen of wij dat nu willen of niet, deel uitmaken van deze omgeving.

Wat betekenen deze inzichten voor het leren in organisaties en het onderwijs?

Workshop kritisch rationeel (na)denken
Nobelprijs winnaar Daniel Kahneman heeft laten zien dat we als mens niet zomaar in staat zijn om rationeel te denken. Ons denken wordt gestuurd door onze emoties en gevoelens. Rationeel kritisch denken moeten we leren. Deze workshop gaat over de wisselwerking tussen intuïtief en rationeel kritisch denken. We besteden aandacht aan hoe u dit rationeel kritisch denken kunt aanleren en stimuleren. Download de Handout kritisch denken, Argumentenkaart en Oefening kritisch denken.

Workshop samenwerken
We weten intussen dat de sociale intelligentie een voorwaarde is om te kunnen leren. Samenwerken kunt u zien als een leeractiviteit om gericht sociale intelligentie te vergroten. Maar laat dat leerproces niet aan het toeval over! Wat is het precies dat mensen leren die samenwerken met elkaar? En hoe gaat dat in zijn werk? In deze workshop geven we handvatten om het samenwerken doelbewust en effectief in te zetten. Download het Schema samenwerkingsvaardigheden.

Workshop sociaal veilige leeromgeving
Een sociaal veilige leeromgeving als voorwaarde voor leren, is algemeen bekend. Maar wist u dat de emotionele intensiteit van de boodschap die gecommuniceerd wordt een indringende rol speelt in het denk- en leervermogen? Dat betekent dat de manier waarop en de inhoud van de boodschap een cruciale rol speelt bij het creëren van een sociaal veilige leeromgeving. Ervaar hoe u een sociaal veilige leeromgeving creëert en test uw kennis hierover. Download Handout Workshop Sociaal veilige omgeving en de presentatie Sociaal veilige leeromgeving.

Workshop mindset
In deze workshop over leren en ontwikkelen komt u meer te weten over de rol van mindset en ontwikkelingsgerichte feedback daarbij. U gaat met een aantal praktische instrumenten aan de slag, u krijgt inzicht in uw eigen mindset en u oefent met het geven van ontwikkelingsgerichte feedback. Hartstikke interessant en handig om morgen op uw werk toe te passen! Download de Handout Mindset.