“Cultiveren van intelligenties; Zorgplicht van het Onderwijs”

De titel van een zojuist verschenen pittig wetenschappelijk boek wat volgens de schrijver aanstuurt op een werkelijke omslag in het onderwijs. Het boek is een hartgrondig pleidooi voor kennisoverdracht als ‘middel om de intelligentievermogens van leerlingen en studenten verder te ontwikkelen’. Met als uitgangspunt het fundamentele evolutionaire gegeven ‘leven is leren’.

Het boek zet de ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen, leertheorieën, didactiek en psychologie in relatie tot het onderwijs op een rij. En komt o.a. tot de conclusie dat ca 50 procent van de kwaliteit van ons intelligentievermogen maakbaar is en voor een groot deel afhankelijk is van de inzet en vakbekwaamheid van de docent. “Intelligentie kan onmogelijk alleen aan het individu worden toegeschreven. Het is iets van onze biologie, iets van onze geest en niet in de minste plaats ook iets van onze omgeving.” Aldus de schrijver.

Het boek geeft geen pasklare oplossingen. Het wil een inspiratiebron en richtsnoer zijn, en geeft stof tot nadenken. De schrijver houdt een pleidooi voor het opwaarderen van het docentschap. De docent wordt aangesproken op zijn/haar professionaliteit om daadwerkelijk zelf mee te denken en te werken aan nieuwe ontwikkelingen in de klas. Dit pleidooi wordt mede gevoed door eigen ervaringen van de schrijver over wat wel en niet werkt bij het implementeren van veranderingen in het onderwijs. Dit zojuist verschenen boek is er een van een tweeluik. Het zal gevolgd worden door ‘Cultiveren van Intelligenties, van Theorie naar Praktijk’. Ook in deel 2 zullen geen pasklare oplossingen gegeven worden. Wel denkkaders, voorbeelden en manieren om docenten, scholen en ondersteunende instellingen te helpen zelf aan de slag te gaan. De echte vernieuwing krijgt pas op de werkvloer handen en voeten.

 

Het boek is te bestellen via deze website   (prijs €29,50).

Voor een uitgebreidere beschrijving (persbericht) van het boek klik hier.