De ontwikkeling van het episodisch geheugen komt in het gedrang bij een structureel gemis aan persoonlijke ervaringen tijdens het leren. Het is dan ook van groot belang dat  het onderwijs voldoende aandacht besteedt aan het voeden van het episodisch geheugen van leerlingen en studenten met persoonlijke ervaringen.

Lees meer over de interactie  tussen de drie geheugennetwerken in deze vijfde nieuwsbrief.
info-brief 2017-05 Maak didactisch handig gebruik van de interactie tussen de drie geheugennetwerken.