Geheugen heb je nodig om te denken en te leren. Er worden in de wetenschap 3 geheugennetwerken onderscheiden: het ‘episodische geheugen’ (ervaringen en belevenissen), het ‘procedureel geheugen’ (cognitieve en motorische vaardigheden) en het ‘semantisch geheugen’ (taal, begrippen, denkstrategieën en procedures). Hoe beter de drie geheugens bij leertaken interactief worden gebruikt, hoe beter het geheugen-als-geheel zijn werk kan doen in het werkgeheugen.

Deze nieuwsbrief gaat over de wisselwerking tussen de drie geheugennetwerken en de conclusie voor de didactiek.

Info-brief 2017-04 Ook het Procedureel Geheugen speelt een essentiële rol bij ‘leren’